Co-Creaties

Participatory Video Participatory video is een krachtige tool die mensen en gemeenschappen de mogelijkheid geeft […]
Vergrootglas

Participatory Video

Participatory video is een krachtige tool die mensen en gemeenschappen de mogelijkheid geeft om hun eigen verhaal te vertellen. Met behulp van film kan een gemeenschappelijk doel of maatschappelijk onderwerp op een visuele manier in beeld worden gebracht. Mensen die deelnemen aan dit project krijgen meer zelfvertrouwen en maken kennis met een tool dat hen de mogelijkheid geeft hun eigen verhaal te vertellen. De groepsdynamiek zorgt voor een onderlinge verbinding en bewustwording van eigen of groepsbehoeften. Tijdens het proces is een groepsverandering maar ook een sterke individuele groei zichtbaar. De dynamiek die in zo’n groep ontstaat en de ontwikkeling die mensen doormaken geeft mij veel energie. Het mooie aan deze methode is dat mensen die eerder niet makkelijk aan het woord zijn binnen een gemeente, buurt, organisatie of bedrijf op een creatieve manier hun verhaal kunnen vertellen. Ook als zij laaggeletterd zijn of zich moeilijker in het Nederlands kunnen uitdrukken. De filmproducties die hieruit voortkomen zijn niet zozeer het doel, maar het middel om een proces in gang te zetten. Ik werk in participatory video projecten altijd samen met filmmaker Tessa Steenbergen.

Co-creatie in realisering van projecten

Co-creatie is ook mogelijk in het opzetten van fysieke projecten waarbij samen met een doelgroep wordt gewerkt aan het vormgeven van bijvoorbeeld een praktische oplossing voor een maatschappelijk probleem of een specifieke doelgroep. Hierbij staat voor mij gelijkwaardigheid, eigenaarschap en vertrouwen centraal. Ik werk graag met een circulair proces waarbij we gezamenlijk een aantal keer terug gaan naar de tekentafel. Gezamenlijk vormgeven van een project maakt het niet alleen sterker, maar zorgt ook voor het vergroten van het slagen van een project op lange termijn. Ik ben hierbij niet alleen gericht op het betrekken van de doelgroep bij het neerzetten van een project, maar denk ook graag mee op strategisch niveau. Namelijk het verduurzamen en inbedden van het project op lange termijn. Ik denk graag mee in het zo neerzetten van een project, ook op financieel gebied, zodat het langdurig kan blijven bestaan en gedragen wordt door de doelgroep en eventuele andere stakeholders. Voorbeelden van projecten die ik eerder met de doelgroep heb uitgevoerd zijn het opzetten van een internationale vrouwengroep,  Buddy to Buddy in Wageningen en verscheidene participatie- en taalbalies op AZC’s.

Filmproductie 'Wie ben ik?'

In de afgelopen decennia zijn veel vluchtelingen en migranten naar Nederland gekomen in de hoop hier een nieuw bestaan op te bouwen. Sommigen van hen lukt het echter maar moeilijk om hun leven opnieuw vorm te geven. Voor vrouwen, die in veel gevallen als nareizigers komen, is het vaak moeilijker om hun weg te vinden in Nederland. Hoe leg je als nieuwkomende vrouw uit wie je bent, hoe het voelt om in een vreemd land te moeten aarden en wat je nodig hebt om je beter te kunnen wortelen? Vooral als je de Nederlandse taal nog niet machtig bent.

Heb je interesse in de vertoning van de documentaire in combinatie met een debat of workshop tijdens een bijeenkomst over inburgering of integratie? Of ben je benieuwd of onze werkwijze aansluit bij deze doelgroep in jouw gemeente of organisatie?
Neem dan contact met mij op.

Filmproductie

Wie ben ik? is een documentaire gemaakt door 8 vrouwen die in de afgelopen 30 jaar naar Nederland zijn gekomen. Het laat hun persoonlijke zoektocht zien naar wie zij zijn in dit voor hen nieuwe land. Zij vertellen op indringende wijze over hun eigen leven en nemen je mee in de uitdagingen waar zij voor staan. Het is een oproep hen beter te leren kennen. Wie ben ik? is een ‘must-see’ voor organisaties en gemeenten die met nieuwkomers werken!


2022 · 28  min · Participatory video project maart-oktober 2022 · Camera en regie: Abir, Aven, Aminata, Bushra, Fatma, Norma, Farha, Nazla Tessa · Productie: Merlijn van Schayk · Participatieve-video coach: Tessa Steenbergen · Loopbaan en levenscoach: Janet Rodenburg

Het Hek

Hoe denken jongeren over het onderwerp inclusie? In deze korte speelfilm, die is geproduceerd tijdens een participatory video project, vertellen jongeren over hun visie op dit maatschappelijke onderwerp. In het project hebben leerlingen van het VMBO, Havo en Vwo samengewerkt aan deze gezamenlijke productie. Tijdens workshops in het schooljaar 2019-2020 hebben zij een korte speelfilm gemaakt over vooroordelen die er bestaan tussen leerlingen op VMBO en Havo en Vwo. De film heeft op de short filmfestival van Wageningen 45 een eervolle vermelding gekregen van de vakjury

Filmproductie

Tweeling Alex en Lisa zitten allebei op dezelfde middelbare school. Alex zit op het VWO en Lisa volgt les op het VMBO. Ondanks dat ze zussen zijn hebben ze enorme vooroordelen over elkaar en hun vrienden. Alex ziet de vriend van Lisa drug dealen op het schoolplein en gaat een confrontatie niet uit de weg. Maar klopt haar initiële aanname wel?


2022 · 15  min · Participatory video project oktober 2019 - december 2020  ·  productie: Merlijn van Schayk en Tessa Steenbergen  ·  camera:  Allard  ·  regie: Godelieve